frold

Hvor ofte besøger du studmed.dk?

Hvor ofte besøger du studmed.dk?

Oprettet i For alle af frold 4 years ago. 431 voter(s) registered 434 vote(s) on this poll. Last vote 7 hours ago.
Dagligt (50 stemmer)
11.52%
Flere gange ugentlig (67 stemmer)
15.44%
1 gang om ugen (37 stemmer)
8.53%
flere gange om måneden (46 stemmer)
10.60%
1 gang om måneden (65 stemmer)
14.98%
det er første gang (92 stemmer)
21.20%
tja, bum... (71 stemmer)
16.36%

Det er nemt. Kopier blot JavaScript-koden nedenfor til din hjemmeside eller læs for advancerede muligheder.

<div class="cjpollsanywhere"><input type="hidden" /></div> <script type="text/javascript" src="http://studmed.dk/components/com_communitypolls/assets/anywhere/anywhere.js"></script>
<script type="text/javascript">PollsAnywhere({id:5});</script>
Loading suggestions, please wait...
Loading suggestions, please wait...
/component/communitypolls/?Itemid=917 /component/communitypolls/vote/5-hvor-ofte-besøger-du-studmed-dk?Itemid=917 [{"id":"18","title":"Dagligt","votes":"50","pct":"11.52","type":"x","order":"1","resources":[]},{"id":"19","title":"Flere gange ugentlig","votes":"67","pct":"15.44","type":"x","order":"2","resources":[]},{"id":"20","title":"1 gang om ugen","votes":"37","pct":"8.53","type":"x","order":"3","resources":[]},{"id":"21","title":"flere gange om m\u00e5neden","votes":"46","pct":"10.60","type":"x","order":"4","resources":[]},{"id":"22","title":"1 gang om m\u00e5neden","votes":"65","pct":"14.98","type":"x","order":"5","resources":[]},{"id":"23","title":"det er f\u00f8rste gang","votes":"92","pct":"21.20","type":"x","order":"6","resources":[]},{"id":"24","title":"tja, bum...","votes":"71","pct":"16.36","type":"x","order":"7","resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] 650 350 No answer selected. Please try again.