studmed.dk

Bøger Patologi Patologisk anatomi

Patologisk anatomi http://studmed.dk/media/reviews/photos/thumbnail/300x300s/b3/76/76/_patologisk-anatomi-1353398522.jpg Populær

20. November 2012    
 
0.0
 
3.7 (1)
2446   1   0  
Add Media
Write Review

Bog oplysninger

ISBN
9788762809475
Udgave
1
Sidetal
632
Forlaget skriver
Patologisk anatomi gennemgår de sygdomme, man oftest møder i den kliniske hverdag. Bogen har indledende kapitler om de basale patologiske processer og gennemgår derefter hvert system for sig.

Bogen giver en grundig beskrivelse af de observerede kliniske symptomer og de bagvedliggende patologiske principper. Alle kapitler er suppleret med bokse, som beskriver kliniske aspekter og parakliniske data anvendt ved diagnose eller giver mere dybdegående viden. Bogen er illustreret med næsten 800 farvefotos, der visualiserer de patologiske processer. Kapitler, der gennemgår et system, afsluttes med casespørgsmål baseret på virkelige patienthistorier. Svarene findes bagest i bogen.

Patologisk anatomi er en oversættelse af Core pathology af Stevens, Lowe og Scott.

Kommentarer og anbefalinger

Gennemsnitskarakter fra: 1 bruger(e)

Gennemsnitskarakter 
 
3.7
Indhold 
 
3.5  (1)
Formidling 
 
4.5  (1)
Dækkende 
 
3.0  (1)
Already have an account? or Create an account
Anbefaling (5 er bedst)
  • Indhold
    Faglighed, objektivitet, anvendelighed
  • Formidling
    Sprog, illustrationer, overskuelighed, flowcharts/tabeller
  • Dækkende
    Hvor dækkende bogen er for fagområdet eller pensum
Pros & Cons
Kommentarer
Du skal indtaste antispamkoden som den står på skærmen.
Anmeldelse af ” Patologisk Anatomi” af Stevens, Lowe og Scott

”Patologisk Anatomi” er en ny lærebog i faget patologi, der lægger vægt på systematik, læsbarhed og flotte illustrationer.

Bogen lægger ud med 6 kapitler om grundlæggende, generel patologi, der lægger en god basis for bedre forståelse af de enkelte organsystemers patologiske tilstande. Hvert kapitel er delt overskueligt op med tydelige inddelinger, der fremmer en systematisk tilgang til stoffet. Det skrevne sprog er ukompliceret og præcist uden at gå på kompromis med specialets fagsprog.
Visse emner opsummeres i overskuelige bokse med nøgleord - dog er disse ret spredte i bogen, og de patologi-emner, der har kvalificeret sig til opsamlingsboks, virker lidt tilfældigt udvalgt. Det ville have klædt bogen med flere opsamlinger, da patologi er et fag, hvor man tit har brug for at få knyttet nogle nøgleord til en patologisk tilstand, for således at undgå at fortabe sig i detaljer. Men det forsøger bogen trods alt at råde bog i slutningen af hvert organsystem-kapitel ved case-spørgsmål med tilhørende svar, der på en god og pædagogisk måde hjælper læseren med at bearbejde det nyligt læste stof.

Bogens største force er dens illustrationer og figurer, der på bedste vis understøtter teksten og øger læserens forståelse og interesse. Billederne af de mikroskopiske præparater er gjort tilgængelige for det ikke-trænede patologi-øje ved gode billed-forklaringer, pile og markeringer. Bogen indeholder ligeledes en række tegnede figurer, flowdiagrammer og skemaer, der på en systematisk og logisk facon hjælper læseren igennem vanskelige patologiske processer, opdelinger og årsagssammenhænge.

”Patologisk Anatomi” dækker langt de fleste patologiske tilstande, man som lægestuderende bør kende til og er overordnet set pensumdækkende - og lidt til. Særligt kapitlet om nyresygdomme er meget omfattende og over det niveau, der kræves af danske medicinstuderende. Anderledes er det med kapitlet om lymfoidt og hæmatopoeitsk væv, der på ingen måde er tilstrækkeligt i forhold til det danske pensum.
Bogens afsluttende kapitel om multiorgan-sygdomme er til gengæld et rigtig godt kapitel, der på en god måde afrunder bogen og giver læseren et overblik over vigtige og komplicerede lidelser, der afficerer flere organsystemer

Desværre bruges der i bogen også en del plads på sygdomme, der ikke er så aktuelle i Danmark, da bogens profil er meget international, og der bruges således mere plads til lepra og leishmaniasis end en original dansk lærebog ville tillade. Desuden er fx incidenser af forskellige sygdomme angivet i tal for USA, og selvom danske og amerikanske forhold er sammenlignelige, ville det klæde bogen med nogle danske tal.

Som tidligere fremhævet er bogen let at gå til pga. det læsevenlige sprog, men det er forstyrrende for blikket, at der forekommer en hel del stave/slå-fejl, der kunne være rettet med en ekstra korrekturlæsning.

Men alt i alt er ”Patologisk Anatomi” en anbefalelsesværdig lærebog til medicinstuderende, der ønsker systematik og flotte illustrationer i sin patologilæsning. Bogen bærer på godt og ondt præg af, at det oprindelige publikum er amerikanske studerende, men hvis man kan se bort fra dette, får man med denne bog en god, solid og læsevenlig patologi-bog.
Gennemsnitskarakter 
 
3.7
Indhold 
 
3.5
Formidling 
 
4.5
Dækkende 
 
3.0
Anmeldt af Regitze Sølling Hansen 22. November 2012

Anmeldelse af Patologisk Anatomi

Anmeldelse af ” Patologisk Anatomi” af Stevens, Lowe og Scott

”Patologisk Anatomi” er en ny lærebog i faget patologi, der lægger vægt på systematik, læsbarhed og flotte illustrationer.

Bogen lægger ud med 6 kapitler om grundlæggende, generel patologi, der lægger en god basis for bedre forståelse af de enkelte organsystemers patologiske tilstande. Hvert kapitel er delt overskueligt op med tydelige inddelinger, der fremmer en systematisk tilgang til stoffet. Det skrevne sprog er ukompliceret og præcist uden at gå på kompromis med specialets fagsprog.
Visse emner opsummeres i overskuelige bokse med nøgleord - dog er disse ret spredte i bogen, og de patologi-emner, der har kvalificeret sig til opsamlingsboks, virker lidt tilfældigt udvalgt. Det ville have klædt bogen med flere opsamlinger, da patologi er et fag, hvor man tit har brug for at få knyttet nogle nøgleord til en patologisk tilstand, for således at undgå at fortabe sig i detaljer. Men det forsøger bogen trods alt at råde bog i slutningen af hvert organsystem-kapitel ved case-spørgsmål med tilhørende svar, der på en god og pædagogisk måde hjælper læseren med at bearbejde det nyligt læste stof.

Bogens største force er dens illustrationer og figurer, der på bedste vis understøtter teksten og øger læserens forståelse og interesse. Billederne af de mikroskopiske præparater er gjort tilgængelige for det ikke-trænede patologi-øje ved gode billed-forklaringer, pile og markeringer. Bogen indeholder ligeledes en række tegnede figurer, flowdiagrammer og skemaer, der på en systematisk og logisk facon hjælper læseren igennem vanskelige patologiske processer, opdelinger og årsagssammenhænge.

”Patologisk Anatomi” dækker langt de fleste patologiske tilstande, man som lægestuderende bør kende til og er overordnet set pensumdækkende - og lidt til. Særligt kapitlet om nyresygdomme er meget omfattende og over det niveau, der kræves af danske medicinstuderende. Anderledes er det med kapitlet om lymfoidt og hæmatopoeitsk væv, der på ingen måde er tilstrækkeligt i forhold til det danske pensum.
Bogens afsluttende kapitel om multiorgan-sygdomme er til gengæld et rigtig godt kapitel, der på en god måde afrunder bogen og giver læseren et overblik over vigtige og komplicerede lidelser, der afficerer flere organsystemer

Desværre bruges der i bogen også en del plads på sygdomme, der ikke er så aktuelle i Danmark, da bogens profil er meget international, og der bruges således mere plads til lepra og leishmaniasis end en original dansk lærebog ville tillade. Desuden er fx incidenser af forskellige sygdomme angivet i tal for USA, og selvom danske og amerikanske forhold er sammenlignelige, ville det klæde bogen med nogle danske tal.

Som tidligere fremhævet er bogen let at gå til pga. det læsevenlige sprog, men det er forstyrrende for blikket, at der forekommer en hel del stave/slå-fejl, der kunne være rettet med en ekstra korrekturlæsning.

Men alt i alt er ”Patologisk Anatomi” en anbefalelsesværdig lærebog til medicinstuderende, der ønsker systematik og flotte illustrationer i sin patologilæsning. Bogen bærer på godt og ondt præg af, at det oprindelige publikum er amerikanske studerende, men hvis man kan se bort fra dette, får man med denne bog en god, solid og læsevenlig patologi-bog.

Synes du denne kommentar fortjener at blive stående? 
 
Powered by JReviews