Introduktion


| Indhold | Top | Næste |

Jeg har prøvet mig at holde mig til bogens layout. Nogle steder har jeg dog valgt at ændre lidt, men dette kun med den hensigt at øge overblikket.

Indstillinger i isilo
For at du får det bedste overblik anbefaler jeg at du indstiller skriftstørrelsen til at være mindst muligt. Det gør du ved at:
1. åbne isilo
2. vælge "tools"
3. vælge "options"
4. faneblad "Display"
5. ud for font vælges "smallest"

 Forum Index

Venlig Hilsen
stud.med Frederik Frost Nielsen
[email protected]
 


| Indhold | Top | Næste |

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af