Om skadebogen


| Indhold | Top | Forrige | NæsteForord til 9. udgave.

Skadebogen er en praktisk opslagsbog i lommeformat. Den giver behandlingsforslag til de almindeligste ortopædkirurgiske skader med angivelse af tidshorizont og evt. komplikationer. Der er klassifikationsoversigt af frakturer og oversigter over vurdering ved forbrændinger, multitraumer, kranie- og hjerneskader, columna- og medullaskader, thoraksskader, tandskader, øjen-og øreskader.

De almindeligste diagnose koder efter ICD-10, behandlingskoder og koder for de vigtigste komplicerende lidelser er medtaget.

Der er foretaget opdatering i alle kapitler i forhold til sidste udgave.

Øjenlæge J.Laursen. ørelæge S. Jespersen, tandlæge P.Tandrup, anæstesioverlæge P.Hommel­gaard, overlæge E.Hørlyck og 1rs reservelæge Svend-Erik Heiselberg, samt reservelæger og sygeplejersker på skadestuen Silkeborg Centralsygehus takkes for værdifuld hjælp og kritik.

Silkeborg i januar 2003 Bengt Lund.

Bogen er skrevet af  overlæge dr.med. Bengt Lund, som er uddannet på Århus Kommunehospital, Ortopædisk hospital i Århus og Århus Amtssygehus. Han har været klinisk lektor ved Århus Universitet og overlæge på ortopædkirurgisk afdeling, Silkeborg Centralsygehus i 17 år. Han er medforfatter til Kirurgisk Kompendium, Nyt Nordisk Forlag 1996 og Kirurgisk Kompendium Kittelbog, Nyt Nordisk Forlag 1999 samt Ortopædkirurgi, Munksgaard1998.
Men de fleste bøger han har skrevet, er kommet på hans eget forlag IBL. Konceptet er, at ortopædi skal være hyggeligt at læse og forsynet med mange illustrationer.

Flg. bøger kan købes bestilles fra forfatterens eget forlag eller bestilles on-line hos universitetsbogladen http://www.universitetsbogladen.dk:

Bengt Lund. Fod og ankelproblemer. 128 sider, 300 illustrationer. IBL 2001. 268 kr

Bengt Lund. Knæproblemer. 144 sider. 240 illustrationer. IBL 1996. 240 kr.

Bengt Lund. Hånd og underarmsproblemer. 142 s. IBL 1990 (udsolgt)

Bengt Lund. Skulder-nakkeproblemer. 160 s. 300 illustrationer. 1999. 248 kr.

Bengt Lund & Erik Hørlyck. Diagnosekoder ICD-10. IBL 1994. (udsolgt).

Bengt Lund & Uffe Jørgensen. Ortopædkirurgi. Munksgaard. 444 s. 600 illustrationer. 2001

Bengt Lund & Jorgen Lauritzen.
Overekstremitelens traumatologi
Underekstremitetens traumatologi:
Kirurgisk Kompendium ed T.Hald & F. Stadil. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1997

Bengt Lund. Undersøgelsesteknik ved ortopædkirurgiske lidelser. 160 sider. IBL 2001. 284 kr

Vurdering og behandling af de almindeligste ortopædkirurgiske skader.
9. udgave.Copyright 2003
Forlaget IBL, Ellemarken 2, 8600 Silkeborg. E-mail: [email protected]
Tlf. 86 83 68 40.

Tegninger Bengt Lund, Per Tandrup og J.Laursen.
Produktion.. Silkeborg Bogtryk. Stagehøjvej 27
ISBN 87- 89177- 34-7


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
©2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:

Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af