Luxatio cubiti


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Posterior luksation er hyppigst.


De fleste albueluksationer sker bagud.Undertiden med afsprængning af proc. coronoideus.

Behandling:
Reposition kan foretages i rus. På strakt albue med maksimal supination af underarm trækkes i underarmens længderetning og samtidig trykkes olecranon fremad med tommelfingeren.

Efter reposition undersøges for sideløshed. Hvis der er sideløshed indlægges patienten til reparation af det collaterale ligament. Der kan være brud på mediale kondyl eller afrivning sv.t proc. coronoideus.
Der lægges gipsbandage med 90 bøjet albue i 3 uger før optræning og der gives NSAID præparat 3 uger for at hindre capsulitis ossificans.
Røntgenkontrol efter 1 uge.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af