Luksationer i skulderen


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Forreste skulderluksation. 
Før reposition undersøges sensibilitet for stik på udsiden af skulderen (n.axillaris) og på oversiden af underarmen (n.musculocutaneus).


Epauletskulder  på højre side Skulderluksation fortil
Der tages røntgenbillede før og efter reposition (se efter afsprængning af tuberculum majus eller fra kanten af cavitas glenoidalis).
Reposition bør foretages så hurtigt som muligt.

Lokal analgesi med intraarticulær injektion af lidocain vil ofte være sufficient hos patienter, der ikke er meget muskuløse.

De 3 hyppigst anvendte repositionsmetoder er illustreret nedenfor.


Buglejemetoden: Der trækkes jævnt i armen. Spidsen af scapula føres indad. Det er den mest skånsomme metode.
 


Hippokrates metode:
Foden bruges som omdrejningspunkt, når armen under jævnt kraftigt træk føres indad. NB: Foden må ikke presses op i axillen.


Kochers metode:
Der trækkes jævnt og kraftigt i armen, den roteres udad og albuen føres ind foran kroppen. Patientens hånd føres til raske skulder.

Efter reposition lægges fikseret mitella, der hindrer abduktion og udadrotation i 3 uger hos unge og 1 uge hos gamle mennesker. Efter reposition undersøges nervefunktion og puls ved håndled.

Isometrisk muskeloptræning fra dagen efter. Efter fjernelse af mitella gradvis optræning af ledet af fysioterapeut. I nogen tilfæde foretages subakut skulderartroskopi hos unge med henblik på operativ behandling

Læsioner ved forreste skulderluksation
Højre skulder set ovenfra:


Labrum eller kapsel afrevet fortil
 


Brud gennem tuberculum majus
 


Afrivning af kapsel og sene bagtil
 


Afrivning af forkant af ledskål

Posterior luksation.
Er en meget sjælden luksationstype, måske derfor bliver 60% af de posteriore luksationer ikke diagnosticeret ved første undersøgelse !.

Det hyppigste symptom, foruden smerter, er indskrænket bevægelighed. Nogle patienter kan dog abducere til 90.

Behandling: reposition i rus.

Den forstuvede skulder.
Der er smerter og diffus ømhed svarende til forsiden af skulderen.
Der er normal passiv bevægelighed, men som regel indskrænket aktiv bevægelighed, men som regel indskrænket aktiv bevægelighed.


Ved forstuvet skulder kan der være læsion af labrum f.eks flaptear læsion.
 


eller SLAP læsion, hvor både labrum og bicepssenens tilhæftning er medinddraget.

Behandling: Initialt kuldepakning, NSAID præparat. Der startes optræning fra 1. dag.
Der skal være normal bevægelighed og styrke før sport genoptages.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af