Acromioclavicularled


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Distorsio/ subluksatio art. acromioclavicularis.
Behandling: Mitella til smertefrihed.

Luxatio art. acromio-clavicularis.
Kan behandles med mitella til smertefrihed. Smerterne vil oftest svinde efter 3-4 uger. Der anbefales svingøvelser fra 1. dag.

Hvis patienten har arbejde, der kræver tunge løft kan sutur af ligamenter med forstærkning overvejes.


Subluksation.
 


Luksation


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af