Bækkenbrud


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Bækken randbrud
Afrivning uden større dislokation svarende til muskelfæste, kantbrud i os ilium, brud på enkelt ramus.
Behandles med aflastning til smertefrihed og herefter optræning. Ved større dislokation foretages osteosyntese hos børn og unge.

Stabile brud i bækkenring.
Patienten indlægges til smertebehandling og mobilisering. Der gives tromboseprofylakse med lavmolekylært heparin s.c. Patienten mobiliseres med krykkestokke indenfor smertegrænsen. Helingtid 4-6 uger.

Ustabile brud i bækkenring og dislocerede acetabulum-frakturer.
Blødning kan give shock. Bækkenet bør strammes sammen med stiklagen for at mindske blødning.

Indlægges på specialafdeling (Århus Amtssygehus eller Rigshospitalet)Afsprængninger sv.t.muskelhæfter.
 


Stabile bækkenfrakturer.
 


Ustabile bækkenfrakturer.
 


Acetabulum frakturer.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af