Mediale collum femoris frakturer


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Klassifikation : Garden type 1-4.


 

Patienten indlægges. Bruddet reponeres og fikseres med skruer. Type 3 og 4 med protese specielt hvis de er over 80 år.

Hos børn og voksne indtil 50 års alderen er risikoen for caputnekrose stor, hvis de ikke får bruddet reponeret og fikseret akut. Tromboseprofylakse med s.c. lavmolekylært heparin og støttestrømper.

Patienten bør opereres indenfor det første døgn. Efter operationen kan træning i gangstativ startes 1.-3. dag, og patienten kan udskrives med krykkestokke 1-2 uger efter indlæggelsen.

Gardens typeinddeling har betydning ved vurdering af risiko for caputnekrose og dermed også for valg af operationstype.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af