Lokalbedøvelse


| Indhold | Top | Forrige | Næste


Lokalbedøvelse
.
Der er mulighed for
Overfladeanalgesi
Infiltrationsanalgesi
Ledningsanalgesi og

Oftest anvendes Lidocain 1 % (Maksimal dosis er 4-6 mg pr kg legemsvægt eller 0.5ml pr kg legemsvægt)

Bemærk ! Der må ikke gives lokalbedøvelse indeholdende adrenalin, hvis patienten er i behandling med Tricycliske antidepressiva eller Monoaminoxydasehæmmere(MAO-hæmmere), har thyreotoksikose eller svær hjertesygdom, især hvis der er tachycardi.

Der må ikke anvendes vasokonstrictorholdige lokalbedøvelsesmidler til fingre, tæer, penis, næsetip og ører (p.g.a. fare for gangræn).

Før injektion suges tilbage i sprøjten, for at sikre at kanylen ikke ligger i et kar (risiko for toksisk reaktion).

Overfladeanalgesi
med lidocain spray eller gel kan anvendes ved behandling af små sår hos børn samt ved rensning af større forurenede excoriationer hos voksne.

Til små ængstelige eller urolige børn gives diazepam eller dormicum rektalt time før indgrebet.

Emla 5% creme (indeholder lidocain og prilocain) i okklusions forbinding kan virke gennem intakt hud, men har først effekt efter 1 time. Den anvendes til børn, der skal have blodprøve, vaccination eller såbehandling.

Til infiltrationsanalgesi
anvendes Lidocain 1% med eller uden adrenalin, 5-10 ml.

Ved infiltrationsanalgesi bedøves nerver i dermis og subcutis gennem 2 indstik gennem intakt hud. Der må ikke gives injektion gennem sårrande.

Ved potentielt inficerede sår skal evt. infiltrationsanalgesi lægges mindst 5 cm fra sårkanterne.
 

Infiltrationsanalgesi.

Til reposition af Colles fraktur kan anvendes 2 % Lidocain 7 ml. Der injiceres direkte i frakturen i radius og ulna.

Ved ledningsanalgesi
lægges depot af lokalanæstesi omkring nerver ovenfor læsionen. Den anvendes hyppigst på fingre.

Til ledningsanalgesi på fingre, tæer og penis
anvendes Lidocain 1 % uden adrenalin. 5-7 ml.
 


Ledningsanalgesi på finger lægges gennem indstik fra dorsalsiden

Til ledningsanalgesi andre steder
anvendes Lidocain cum adrenalin 1%.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:

Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af