Corpus femoris fraktur


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Hos børn under 3-4 års alderen lægges plasterstræk på begge ben, så benene holdes lodret og med så meget belastning at enden svæver 5 cm over madrassen. Ben og fødder holdes parallelle for at hindre fejlrotaion i bruddet.

Efter 3-4 års alderen blivere flere og flere osteosynteret med Nancy-nails og fra 12-14 års alder med marvsøm.

Behandlingen er let og effektiv og barnet kan udskrives efter få dage og mobiliseres med aflastning efter 4-6 uger.

Den gamle behandling med plasterstræk svarende til 10 % af legemsvægten på skråkile i 4-6 uger anvendes stadig nogen steder. Plastertrækket må kun gå op til brudstedet.

Voksne opereres og bruddet fikseres med marvsøm med tværskruer. Lavmolekylær heparin s.c. Patienen kan mobiliseres få dage efter med krykkestokaflastning.


Plasterstræk ved femurfraktur hos barn under 4 år


Marvsøm med tværskruer


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af