Luxatio genus


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Indlægges. Vurdering af knæskaderne foretages med MR-scanning. Patienter under 40 år bør have sutureret de overrevne strukturer. Ældre kan evt behandles med bandage i 6 uger. Undersøg nøje om der er kar- eller nervelæsion.

Rekonstruktion af strukturerne er en vanskelig specialopgave.

Ingen patienter får helt normal knæfunktion efter en luksation.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af