Pyarthron


| Indhold | Top | Forrige | Næste

eller mistanke herom.

Patienten er forpint og har feber.

Der foretages knæpunktur. Ledvæsken sendes til mikroskopi (leukocyttal og bakterier) og sendes til dyrkning og resistens.

Hvis patienten har et pyartron indlægges han og der foretages akut atroskopisk synovectomi. Efterfølgende indlægges skylledrænage og skylles med 10-12 liter saltvand i døgnet. Der gives 2 stof i.v. antibiotiskbehandling.

Blodprøver: Leucocyttal og differentialtælling. Sænkning. CRP er tidligst forhøjet.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af