Malleolfrakturer


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Nøgle til typebestemmelse
Brudtype bestemmes af bruddets lokalisation i laterale malleol:

Supination-adduktion : SA
Fraktur under ledlinien

Supination-udadrotation: SU
Spiralfraktur begyndende udfor ledlinie. Spiralen ses på sidebillede

Pronation-abduktion: PA
Skråfraktur 1-2 cm over ledlinie

Pronation-dorsalfleksion: PD
Tværfraktur over ledlinie.

Pronation-udadrotation: PU
Frakturen ligger mindst 8 cm over ledlinien.

Stadie klassifikation
Stadieklassifikation har betydning ved valg af behandling

Supination-adduktion: SA
Opstår ved adduktion af supineret fod.

Stadie 1: Lav tværfraktur i laterale malleol eller ruptur af de laterale ligamenter.

Stadie 2: Skråfraktur i mediale malleol


Brudtyper bestemmes af bruddets lokalisation i laterale malleol. A, B og C refererer til Müllers klassifikation. A stabile. B ofte stabile. C ustabile.


Supination-adduktions type

Supination-udadrotation: SU
Opstår ved udadrotation af supineret fod.

1: Ruptur af lig. tibiofibulare.ant.

2: Spiralfraktur i laterale malleol begyndende udfor ledlinien. På forfrabillede ses den ofte som en tværfraktur.

3: Afsprængning af tibias bagkant eller ruptur af lig, tibiofibulare post.

4: Tværbrud i mediale malleol eller ruptur af lig. deltoideum.

5: Luksation af talus.


Supination-udadrotationsbrud

Pronation-abduktion:PA
1: Tværfraktur i mediale malleol eller ruptur af lig. deltoideum.

2: Ruptur af lig.tibiofibulare ant.

3: Skråbrud i fibula 1-2 cm over ledlinien.


Pronation-abduktionsbrud

Pronation-dorsalfleksion: PD
Opstår ved dorsalfleksion af en proneret fod.

1: Afsprængning af forreste 1/3 til 1/2 af tibias distale del.

2: Tværfraktur af laterale malleol over ledlinien

Pronation-udadrotation:PU
Opstår ved udadrotation af en proneret fod.

1: Tværfraktur i mediale malleol eller ruptur af lig.deltoidum.

2: Ruptur af syndesmose og lig.tibiofibulare ant.

3: Fibulafraktur mere end 8 cm over ledlinien.

4: Afsprængning af tibias bagkant eller ruptur af lig tibiofibulare post.

5: Luksation af talus.


Pronation-udadrotationsbrud

Behandling.

Fissurer
behandles med Aircast bandage og krykkestok aflastning i 3 uger.

Udislocerede frakturer
kan behandles med ROM-walker eller gågips i 4-6 uger evt. efter afhævning med eleveret fod i 1 uge.

Dislocerede frakturer indlægges til akut reposition.

Supinationsbrud er ofte stabile efter reposition men fikseres ofte operativt, så pt. kan belaste til smertegrænsen i bandage i 4 uger.

Pronationsbrud er ustabile og bør fikseres operativt, hvorefter de fleste kan belaste til smertegrænsen med bandage i 6-8 uger. Ved større bagkantsfragmenter ingen eller begrænset belastning i 4 uger. Hvis osteosyntesen ikke er stabil (f.eks. ved osteoporose) ingen belastning.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
©2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af