Apofysitis tuberositas ossis metatarsalis V


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Aflastning af tryk ved at bruge brede sko og evt. filtring.

Afsprængning af tubero-sitas ossis metatarsalis V.


Tuberositasafsprængning


Behandling:
Uden dislokation:
Plasterbandage om metatarsregion og aflastning med krykkestok i 1-2 uger.

Diastase mindre end 2 mm: gågips i 4 uger.

Diastase mere end 2 mm: Indlægges til skrueosteosyntese.Gågips i 4 uger.
 


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af