Fractura ossis metatarsi


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Basisfraktur:
Brud gennem basis af 5 metatars er ofte disloceret på grund af træk fra peroneus brevissenen og indlægges til osteosyntese.
De øvrige brud kan behandles med gågips i 6 uger.


Basisfraktur

Jones fraktur
Tværbrud distalt for basis. Der er 40-50% risiko for non-union og derfor anbefales gipsbandage uden belastning i 6 uger. Evt.osteosyntese


Jones fraktur

Skaftbrud
Marchfraktur kan behandles med træsko med hælkappe i 4 uger.


Marchfraktur

Isolerede og dislocerede brud på 1 metatars

Indlægges til reposition og fiksation med K-tråd eller miniskrue, herefter gågips i 6 uger med belastning indenfor smerte grænsen.

Brud på de øvrige knogler med moderat dislokation kan oftest behandles med gågips i 6 uger.

Collumbrud
Bør reponeres og evt. fikseres med K-tråde, så forreste fodbue genskabes. Det er især vigtigt ved 1. og 5. mellemfodsknogle. Herefter gågips i 6-8 uger.

Intraarticulære brud bør reponeres og fikseres med K-tråd.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af