Breathing


| Indhold | Top | Forrige | Næste


Hvis patienten ikke har spontan respiration gives ventilation med maske og pose, intubation overvejes. Blodets iltmætning kan følges med pulsoxiometri.

Hvis der er spontan respiration: Støt patientens respiration med ilt på maske og pose. Herved vindes tid til undersøgelse af thoraks. Ved pneumothoraks indlægges pleuradræn. Se under Brystkassen.


Pneumothoraks kan ses ved costafrakturer, perforation udefra og ved bristning af lungevæv


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af