Cirkulation


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Opsæt 2 tykke venflon drop med fysiologisk saltvand eller Ringer laktat. Evt. fremlægning af vene eller subclaviadrop til måling af ventralt venetryk. Der tages blod til type og forlig.

Stands blødninger og register puls og blodtryk. Ekg monitorering.
Ovenstående iværksættes sideløbende.

Patientens reaktion på undersøgelse og behandling registreres og når der er etableret frie luftveje og cirkulation er under kontrol, fjernes patientens tøj og der foretages en systematisk undersøgelse af:

Thoraks og halsregion.
Abdomen, bækken stabilitet.
Kranie, ansigt og columna.
Arme og ben.

Der lægges blærekatheter til måling af timediurese. (minimum 50 ml)

Tetanusprofylakse, i.v. benzylpenicillin 5 mill enh., evt. gentamycin 240 mg, lavmolekylært heparin s.c.
Den kliniske undersøgelse må ofte suppleres med traume CT-scanning som primær undersøgelse , hvor dette er muligt og ellers røntgen undersøgelse af thoraks, cervical columna og evt. andre knogler, ultralydscanning af abdomen (m.h.p. milt- eller nyreblødning)

Det afgøres om der er akut eller subakut operationsindikation (thoracotomi, laparotomi, kraniotomi), om patienten skal observeres på intensiv afdeling eller overflyttes til specialafdeling.

De af personalet, der ikke er beskæftiget med ovennævnte, samler oplysninger fra Falck, politi, familie eller vidner.

Patientens lommer undersøges med henblik på identitet, oplysninger om kronisk sygdom (insulin, digitalis, antiepileptika, kumarin) eller vaccinationskort.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af