Kraniebrud


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Ved mistanke om kraniebrud tages CT-scanning (og ikke røntgen).
Tegn på kraniebrud er:

Brillehæmatom:
Brillehæmatom: er skarpt afgrænset til margo infraorbitalis og der er vifteformet blødning i sclera. Det er tegn på brud i fossa anterior. (Ved et alm.blåt øje ses diffus blødning og uskarpt afgrænset hæmatom)

Nystagmus.
Ses ved basisfraktur

Dobbeltsyn:

Er et hyppigt symptom ved fraktur i øjenhulens bund.

Blod eller liquorflod fra næsen.
Ses ved basisfraktur i fossa cranii anterior. Patienten må ikke pudse næse eller nyse. Der gives profy-laktisk penicillin. Der må ikke lægges sonde gennem næsen..

Blødning fra øret.
Ses ved basisfraktur i fossa media og ved trommehinderuptur.

Hæmatom bag øret.
Ses ved basisfraktur i fossa media.

Tegn på basisfraktur


Brillehæmatom
Nystagmus
Blikdeviation
Stasepapil
Liquorflod fra næse
Blødning fra øre
Hæmatom bag øre
Nakkestivhed


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af