Forbinding


| Indhold | Top | Forrige | Næste

En forbinding anvendes til at fiksere et sårkompres, stabilisere et led eller modvirke hævelsestendens.

Der anvendes forbindingsstof med en vis elasticitet. Til fiksation af sårkompres anvendes elastisk gazebind, medens kraftigere og mindre elastiske bind bruges, når f.eks et fodled skal have et støttebind.

En forbinding skal lægges og IKKE rulles på! Det gøres ved at trække så meget bind fra rullen, at det passer til et skift fra hånd til hånd.

Bindet lægges med et let tryk, og skal straks have den rigtige retning. Den første tur dækkes helt af den anden tur, så bindet låses. De følgende ture bør dække nøjagtig 2/3 af foregående turs bredde og lade 1/3 bredde synlig.

Forbindingen vil herved udøve et ensartet tryk over hele fladen, og der kommer ikke hævelse på grund af vekslende tryk mellem de enkelte ture.

En forbinding må ikke ligge så stramt, at den generer. Kommer der sovende fornemmelse nedenfor forbindingen, hævelse eller blåfarvning af huden, skal forbindingen straks lægges om.

En forbinding, der omvendt ligger for løst, vil rive op i såret, og give risiko for infektion, når bindet glider frem og tilbage.

En komprimerende forbinding skal begynde ved knoer, henholdsvis ved tæer for at undgå opstasning af blodet perifert.

Information.
Patienten bør straks søge læge, hvis der kommer tiltagende smerter eller forbindingen bliver gennemsivet eller ildelugtende. Såret bør skiftes på 5. dagen hos egen læge.


| Indhold | Top | Forrige | Næste
Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af