Observationer ved svære kranietraumer


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Patienten indlægges på intensiv afdeling og der udføres CT-scanning ved tegn på intracerebrale skader. Husk røntgenundersøgelse af columna cervicalis, hvis der er smerter eller paræstesier i armene.

I mange tilfælde er patienten spiritus eller medicinpåvirket, hvilket gør observation vanskeligere.

Klinisk er det væsentlig at vurdere
Bevidsthedstilstand
puls
blodtryk
pupilreaktion

I begyndelsen observeres med et kvarters mellemrum. Intervallet øges når patientens tilstand bedres.

Bevidsthedstilstand.
Kan patienten føre sammenhængende samtale, opgive navn og alder, svare med enkelte ord, trykke hånd på opfordring, reagere på tiltale eller reagere på smerter. En tiltagende bevidsthedssløring kan være tegn på blødning, hjerneødem eller chok.

Glasgow comaskala er velegnet til at følge udviklingen i bevidsthedstilstand.:
 

Øjenåbning
spontant    
tiltale              
smerte
åbner ikke

4
3

1
Sprogfunktion
orienteret
desorienteret
enkelte ord
lyde
ingen

5
4
3

1
Bedste afværgebevæg-elser ved smertepåvirkning:
følger opfordring
lokaliserer
normal fleksion
abnormal fleksion
ekstension
ingen6
5
4
3

1
 

Summen er mellem 3 og 15 point.
Hvis summen er 14 eller derunder skal patienten indlægges og obser-veres i mindst 12 timer. Ved sum på 14 anbefales og ved 13 eller derunder kræves CT- scanning. Ved en score under 9 overflyttes pt. til neurokirurgisk afdeling.

Puls.
Pulsen kan være hurtigere end normalt ved intrakraniel trykstig­ning. Men en pulsfrekvens på un­der 60 kan også være tegn på begyn­den­de incarceration af hjernestam­men.

Blodtryk
Stiger ved stigende hjernetryk, ved incarceration og ved smerter.

Pupilreaktion
Pupil forandringer ses først på samme side som hjernetraumet. Der skelnes mellem 4 stadier:
1. Kontraktion + reaktion på lys.
2. Dilatation + reaktion på lys
3. Dilatation – reaktion på lys
4. Dilatation af begge pupiller
--reaktion på lys


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
©2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af