Andre vigtige observationer


| Indhold | Top | Forrige | Næste


Blikparese: Pt ”kigger op” mod den læderede del af hjernen.

Abducensparese: Patienten kan ikke se til siden med det ene øje. Det kan være et tidligt tegn på øget intracranielt tryk.

Stasepapil: Udvikles først i løbet af timer til dage.

Facialisparese. Det er vigtigt at observere om der er facialisparese ved ankomsten, idet en akut parese senere kan kræve operativ be­hand­ling, medens en parese opstået timer til dage efter traumet be­handles konservativt.

Parese i arm eller ben: Er der forskel på muskeltonus, bevæges alle 4 ekstremiteter spontant, be­væges de ved smertestimulation.

Der er oftest slappe pareser.

Reflekser. Er der positiv Babinski ? Er der sideforskel på patellar- og Achillessenereflek­ser.

Hjernestammeanfald. Patienten ligger med bagoverbøjet nakke og krop, kroppen er spændt som en bue, armene strækkes og ind­adro­teres, med øget tonus stigende til kramper. Anfald kan dæmpes chlorpromazin 12,5 til 25 mg i.m.

Kramper. Bemærk hvor de starter. Behandling diazepam (Stesolid) 10-20 mg i.v. Hvis kramper trods den-ne behandling kommer igen gives fenytoin 10 mg pr kg legems vægt langsomt intravenøst.

Feber: Temperatur på 38 ° er al­mindelig efter et kranietraume. Temperatur over 39 °­­ kan skyldes påvirkning af det tem­peraturregu­leren­de center. Feber efter 2. døgn kan skyldes me­ningi­tis eller hæma­tom.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
©2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:

Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af