Generelt


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Ved klinisk mistanke om columna cervicalis læsion,samt på bevidst-hedssvækkede patienter lægges straks en stiv halskrave. Halsen sidestabiliseres med sandsække og der tages røntgenbillede med henblik på fraktur,luksation eller anden instabilitet. Røntgenundersøgelsen må ofte suppleres med CT-scanning udfor C1-2 og til C6-7.

Hvis der ikke er neurologiske symptomer, og røntgenbilleder er normale, kan patienten hjemsendes med blød halskrave (Den skal være så høj, at hagen støttes).

Kraven bør kun bruges permanent de første 3-4 dage så længe der er spasmer i musklerne. Herefter bør den kun bruges intermitterende, når der er mange smerter. Permanent brug svækker muskler og proprio-receptorerne. NSAID præparater kan hjælpe på smerterne.

Patienten bør undersøges af læge efter 14 dage.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af