Instabilitet i columna cervicalis


| Indhold | Top | Forrige | Næste


Hvis der er tegn på neurolæsion. tegn på ligamentær instabilitet eller brud konfereres med en nuerokirug. Patienten må kun flyttes en bloc og meget forsigtigt.


Røntgenundersøgelse.På sidebillede af colcervicalis må bløddelsskygge maksimalt være:
Udfor C2: 5 mm
Udfor C6: 20 mm
Større skygge tyder på blødning.

De 3 søjler

I praksis anvendes en inddeling af columna i 3 søjler til bedømmelse af columnas stabilitet.

I     II     III søjle  

Forreste, mellemste og bagerste søjle.

Tegn på instabilitet i columna cervicalis er

I Forreste søjle:

Kompression af corpus forkant på mere end 25% af corpushøjden.
Afrivning af stor forkant.
Øget afstand mellem to corpora fortil. Ses ved svære ekstensionstraumer.
Fraktur gennem hele corpus bredde i sideplan.


Kompression af forkant
> 25%


Afsprængning af forkant

I mellemste søjle:

Breddeforøgelse udfor processi articularis. Ses på forfrabillede.
Kompression af corpus bagkant på over 25% af corpushøjden.
Hvis afstanden mellem bagkanten af to corpora er større end 3,5 mm.
Hvis vinklen mellem basis af to corpora er større end 11.
Hvis mellemrummet mellem to corpora er mere end 1,7 mm større end nabo mellemrummet.


Afstand mellem to bagkanter er
over 3,5 mm


Vinklen mellem underkant af to nabovinkler er over 11 grader

I bagerste søjle:

Hvis der er brud svarende til facetleddene. De ses ofte kun på CT-scanning.

Der bør suppleres med akut CT-eller MR- scanning ved tegn på columnalæsion. Hvis der er tvivl bør man konferere med neurokirurgisk afdeling.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af