Luksationer


| Indhold | Top | Forrige | Næste


Normalt forfra billede

Subluksation af atlas.
Behandling: Let manipulation evt suppleret med stræk.


Subluksation af atlas


Luksation af dens axis
Skyldes bristning af ligamentum transversum atlantis.

Behandling: Stiv halskrave, der hviler på nakken, under hagen og på thoraks nedadtil. Operativ fiksation er mulig.

Whip-lash læsion.
Betegnelsen bruges nu bredt om ligamentlæsioner i nederste del af columna cervicalis, hyppigst omkring C 5.

Behandling: Blød halskrave, der støtter under hagen, i 2-4 dage.

Herefter kun intermitterende, når der er mange smerter eller udtrætning. Permanent brug svækker muskler og proprioreceptorerne. NSAID. Fysioterapi.


Ved whip-lash læsionen slynges hovedet bagud og derefter fremad.


Subluksation i distale del af columna cervicalis.

Det er en hyppig årsag til hold i nakken.

Behandling: Nogle patienter kan selv få subluksationen til at svinde ved at foretage mange små bevægelser i nakken. Evt. forsigtig manipulation.Funktionsoptagelse på rgt. kan vise: 
A. Normalt forhold ved ekstension
B. Spring ved fleksion=ligamentlæsion

Luksation i columna cervicalis

Ved luksation er en proc.articularis gledet frem i forhold til den underliggende processus og låst fast. Ved ensidig luksation er hvirvelkorpus gledet mindre en ˝ corpusbredde frem. Ved dobbeltsidig mere end ˝ corpusbredde. Ved bilateral luksation er spinalkanalen mindsket med 50%.

Behandling: Bør foretages på neurokirurgisk afdeling. Luksation kan reponeres. Stiv halskrave i 3 måneder. Der kommer ofte varigt mén i form af smerter og bevægeindskrænkning.


Luksation. Proc.articularis er låst foran underliggende proc. articu-laris


Halovest


Stiv halskrave med fiksation


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
©2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af