Medullær tværsnitslæsion


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Motorisk paralyse, sensibilitets tab og visceral paralyse distalt for læsionen. Muskelparalysen er i begyndelsen slap. Den bliver efterhånden spastisk med øget tonus, øgede reflekser og klonus.

Ved inkomplet tværsnitsyndrom er der delvist bevaret sensorisk og motorisk funktion. Både ved komplet og inkomplet tværsnits-læsion behandles akut med steroid i stor dosis: 30 mg/kg som bolus og herefter infusion 5.4 mg/kg/time i 23-48 timer efter aftale med neurokirurgerne.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af