Brown-Sequards syndrom


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Er en halvsidig medullabeskadigelse med parese af muskler, tab af berørings- og dybdesans på samme side og tab af smerte- og temperatursans på modsatte side.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af