Pneumothoraks


| Indhold | Top | Forrige | Næste


Kappepneumothoraks

Hvis kappepneumothoraks er mindre end 1 cm, ses an og der tages nyt røntgenbillede efter få timer.

I lette tilfælde med kappepneumothoraks kan luften suges ud ved pleurapunktur i midtklavikularlinien i 2. intercostalrum. Punkturen udføres langs overkanten af et ribben.

I mere udtalte tilfælde indlægges pleuradræn, der kobles til drænflaske med "vandlås". Der skal være store udsving i vandsøjlen ved dyb respiration, hvis drænet ligger korrekt. Ved transport kan i stedet anvendes en Heimlich ventil.

Ventil pneumothoraks

Kaldes også tryk eller spændings pneumothoraks.
Patienten har overfladisk respiration, er forpint og bleg cyanotisk evt med halsvenestase.
Kan være livstruende. Der lægges straks pleuradræn langs overkanten af costa i 2. intercostalrum. Patienten må ikke ventileres før der er lagt pleuradræÅben pneumothoraks

Defekten i thoraksvæggen lukkes straks med vaselingaze. Der lægges pleuradræn som ovenfor.


Åben pneumothoraks
 


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af