Hæmothorax


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Indlægges. Der lægges dræn i midtaxillærlæinie ved overkanten af costa 8. Drænet forbindes med lungeflaske (vandlås).

Hvis BT falder og ikke hurtigt kan rettes op tilkaldes thorakskirurg mhp. torakotomi for hæmostase.


Hæmothoraks| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af