To-ciffer system


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Til angivelse af hvilke tænder, der er beskadiget, anvendes internationalt to-ciffer system. Tandsættet deles i 4 kvadranter. Indenfor hver kvadrant nummereres tænderne fra midten og udad (1-8).

Det første tal i den to-cifrede kode angiver kvadrantnummer. Det andet tal angiver tandnummer. De to cifre udtales som to tal ( f.eks. 18 udtales eet-otte og ikke atten).

Ved børnetænder anvendes kvadrant 5-6-7-8 istedet for 1-4.
| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af