Akutte tandskader


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Den kliniske undersøgelse bør omfatte følgende forhold.

1. Traumets art
Kronefraktur, rodfraktur, dislokation, extrusion, intrusion, exarticulation.

2. Mobilitet.
0= Ingen løsning.
1= Tanden kan bevæges i horizontal retning med et maksimalt udsving på 1mm.
2= Tanden kan bevæges mere end 1 mm i horizontal retning.
3= Tanden kan bevæges mere end 1 mm i horizontal retning samt i vertical retning.

3. Percussionsømhed.

4.Misfarvning

5.Vitalitet.

6. Bløddelsskader.
Ved gennemgående læbelæsioner i forbindelse med kronefrakturer skal bløddele undersøges omhyggeligt for evt. tandrester. Evt røntgenundersøgelse.

7.Dislocering.

8.Okklusion.

9.Røntgen.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af