Andre tandskader


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Intrusio dentis.
Tanden er trykket ind i alveoleknoglen. Klinisk ses niveauforskel og hyppigt fastkiling af tanden.


Intrusio dentis

Behandling: Kontrol hos egen tandlæge m.h.p. evt. reposition.

Extrusio dentis.
Displacering af tanden ud af alveoleknoglen. Klinisk ses niveauforskel ved skærekanten og øget mobilitet samt malokklusion.


Extrusio dentis

Tandlæge kontaktes med henblik på behandlingstidspunkt, der afhænger af skadens omfang. Der kan blive tale om reposition og fiksering af tanden.

Luxatio dentis lateralis.
Tanden sidder skævt. der er altid fraktur af alveoleknoglen.


Luxatio dentis lateralis

Tandlæge kontaktes om behandlingstidspunkt med henblik på reposition og fiksation.

Exarticulatio dentis.
Tanden er displaceret helt ud af alveolen.


Exarticulatio dentis

Behandling: Indtil tanden kan sættes på plads, opbevares den i omslagsfold mellem læbe og tænder eller i fysiologisk saltvand. Tanden må ikke udtørre. Akut tandlæge tilsyn m.h.p replacering af tand og fiksation af denne. Jo kortere extraalveolær opholdet er, des bedre er prognosen. Der gives antibiotika og tetanusprofylakse.

Blødning efter tandudtrækning
Surgicel eller spongostan lægges over alveolen. Ovenpå lægges gazetampon, som patienten
bider kraftigt sammen om i 5 minutter.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af