Ætsninger


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Ætsninger med baser
(ammoniak, natronlud, kalk) er farligst da ætsningen fortsætter i dybden af cornea, længe efter at baserne på
øjets overflade er fjernet. Det er derfor vigtigt at skylle mindst en time ved disse ætsninger.


Ved ætsninger skylles LÆNGE

Det er obsolet at dryppe EDTA i øjet ved kalkætsninger (CaOH) da man risikerer at danne den endnu stærkere base NaOH, og blot gøre ondt værre.

Efter endt skylning ventes 5 minutter, hvorefter pH i fornix inferior måles, er denne neutral, installeres fucidin (Fucithalmic®) i fornix inferior og patienten gives klap for øjet. Henvises til øjenlæge.

Syreætsningerne
er knap så alvorlige da syrerne koagulerer corneas overflade og forhindrer ætsningen i at brede sig i dybden. Skylning fortsættes til pH er neutral.
Der gives fucidin (Fucithalmic®) i fornix inferior og klap for øjet. Henvises til øjenlæge

Ved ætsninger med kemikalier benyttet i industrien kan oplysninger om kemikaliet forsøges indhentet på nedenstående telefon

Giftinformationen
Arbejds og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital
Tlf (hele døgnet): 35 31 60 60 eller 35 31 35 31


Ved skader med farmakologiske præparater, kan flg. institution kontaktes

Lægemiddelrådgivningen
Klinisk farmakologisk enhed, Bispebjerg Hospital
Tlf (hele døgnet): 35 31 23 32, Fax: 35 31 37 11,
E-mail: [email protected]| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
©2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af