Generelt


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Der foretages straks en vurdering af

1. Forbrændingsgrad
2. Forbrændingens udbredning

Med henblik på om patienten skal:

1. overflyttes til brandsårsafdeling
2. indlægges
3. behandles ambulant.

Forbrændingsgrad

Kliniske tegn:
1ste grads forbrænding: rødme af huden, bevaret følesans.
2den grads forbrænding bullae. Superficiel; bevaret kapillærrespons. Profund; ingen kapillærrespons.
3die grads forbrænding: manglende følesans og ingen kapillærblødning ved stik.

Forbrændingsudbredning

Angives i % af legemsoverfladen.
 


Patientens egen håndflade med samlede fingre udgør 1 % af legemsoverfladen og det gælder både for voksne og for børn. 9 % reglen gælder kun for voksne


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af