Generelle forhold vedrørende lokalbedøvelse og behandling


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Hornhindeanalgesi varer ca time. Hvis der skønnes stor risiko for at få fremmedlegemer i øjet, ordineres klap for øjet (ellers ikke). Klap må ikke bruges under bilkørsel.

Ved brug af mydriadica (relativt kortvirkende, ikke atropin) vil patienten se sløret p.g.a. akkomodationslammelse (svært ved at læse) og pupillen reagerer ikke for lys.

Ved behandling af infektioner er standardbehandling Fucithalmic x 2, kloramphenikol øjendråber x 6 eller Exocin x 4 eller Tobrex x 4-6.  Behandlingen skal fortsætte mindst 5 dage.

Ved behandling af overfladelæsioner foretrækkes Fucithalmic øjendråber (som er en suspension med gode smøreegenskaber) eller ciloxan øjendråber. De gives ad libitum, da det primært er smøringen man er ude efter.

En stram forbinding kan være med til at immobilisere øjet (som jo følger det andet øje), så det ikke smerter så meget ved at gnide mod øjenlågets bagside.

Hvis man har en patient med overlfadesymptomer fra øjet (grusfornemmelse, svien, irritation) men ikke kan finde nogen forklaring på dette, sker der ikke noget ved at give Fucithalmic øjendråber med besked om at søge øjenlæge, hvis symptomerne forværres eller ikke bedres i løbet af nogle dage.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af