Næsefraktur


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Diagnosen stilles klinisk, røntgenundersøgelse er overflødig. Hvis der er en åben fraktur gives penicillin. Undertiden kan der være så udtalt ødem, at forskydning er svær at vurdere. Patienten henvises til ørelæge 2-3 dage efter traumet, når hævelsen er aftaget, men reposition skal ske inden 8. dag.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af