Patienter, der bør overflyttes til brandsårsafdeling:


| Indhold | Top | Forrige | Næste

1. pt. der bør overflyttes akut til brandsårafdeling.
1. Forbrændinger af 2. og 3. grad, der omfatter mere end 15 % af legemsoverfladen hos voksne og mere end 10% hos børn og hos voksne over 50 år samt hos voksne med alvorlige komplicerende lidelser.
2. Trediegradsforbrændinger på hals, ansigt og hænder.
3. Elektriske forbrændinger.

Overflytning skal ske indenfor 6 timer efter skaden

Ødemfasen accelerere hurtigt efter dette tidsrum og væskebalancen bliver udsat for store forskydninger.
Akut overflytning kræver ikke kaution.

Patienter fra hele landetoverflyttes til Rigshospitalets Brandsårafdeling der har telefon 35 45 35 45.

Hvis overflytning ikke kan ske indefor 6 timer, må transport udkydes til efter 72 timer p.g.a. chokrisiko.

Efterbehandling på Rigshospitalets ambulatorium kan ske ved at henvise til tlf. 35 45 38 01


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af