Fraktur i os temporale


| Indhold | Top | Forrige | Næste


Fraktur kan være ledsaget af blødning eller liquorre i øregangen, hæmatotympanon, ruptur af trommehinde og hørenedsættelse.

Det er vigtigt at undersøge og notere om der er facialisparese ( perifer type) ved ankomsten, idet senere opstået pareser kan skyldes ødem, og disse har en væsentlig bedre prognose end de primære pareser. Patienten indlægges og otolog kontaktes. CT-scanning.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af