Lukket behandling


| Indhold | Top | Forrige | Næste

I. Kroppen.
Mindre forbrændinger på kroppen kan evt. dækkes med Opsite. Hvis der kommer infektion, fjernes Opsite, ellers lades den urørt til 10. dag.

II. Fingre.
Til fingrene (til og med knoer) anvendes Flamazine creme i tyndt lag på huden. ( Cave: overfølsomhed for sulfa) Herover trækkes tynd plastpose f.eks frostpose (den behøver ikke være steril) over hånden.

Ved posens kant lægges en gazeserviet mellem pose og hud, og posen fikseres med gazebind. Der opnås derved et dampmættet rum, der holder huden fugtig.

Pose/salvebehandling anvendes kun ved forbrænding på fingre fra og med knoer.


Handskeforbinding . Ved håndled lægges gazeture under og over plasthandsken.

Hvis patienten er overfølsom for sulfa anvendes nitrofurazon-salve.

Information.
Patienten kan selv skifte posen 2-3 gange daglig de første dage, hvor der er rigelig væskesivning, og herefter 1 gang daglig.

Ved skiftning vaskes hånden med alm. vand. Der påsmøres tyndt lag Flamazine og en ny plastpose.
Patienten skal bevæge fingrene mest muligt, selvom det gør ondt, og holde hånden eleveret.

Plastpose/salvebehandling skal sluttes senest på 10. dagen, da huden ellers bliver for opblødt. Tilsyn hos egen læge på 10. dagen.

Patienten bør informeres om, at de får "vaskekonefingre" ved posebehandling. Sekretet i posen ser ækelt ud, men er sterilt. Flamazine farver evt væske i posen grønligt.

 


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af