Forfrysninger


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Alle personer, der er fundet bevidstløse i kolde eller fugtige omgivelser skal have målt rectaltemperatur med termometer, der kan måle ned til 20.

De almindelige termometre kan kun måle ned til 34. Hvis der findes en lav rectaltemperatur måles kropskærne-temperaturen med termoføler i spiserøret.

Pt. har unversiel hypothermi hvis kernetemperaturen er under 32


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af