Dorsal skinne til håndled


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Skinnen bør omfatte mellem halvdelen og 2/3 af armens omkreds. Skinnen når om på radialsiden af underarmen og tommelfingeren er fri.

Hvis der er tale om et udisloceret brud eller forstuvning lægges skinnen med 30 dorsalfleksion i håndled. Efter reposition af Colles fraktur lægges skinnen i neutral eller let volarflekteret og ulnart devieret stilling. Men volarfleksion må ikke overdrives, idet der så er risiko for trykneuritis svarende til n.medianus. Lægges skinnen med volarflksion, skal håndledet rettes op og skinnen lægges om efter 14 dage.

Dorsal gipsskinne når om på radialsiden af underarm


Dorsal gipsskinne til Colles fraktur, tommelfinger er fri


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af