Universel hypothermi


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Behandling af hypothermi har høj priotet ved kombinerede skader.

Ved akut hypothermi optræder forskellige stadier:

Excitationsstadiet (37-34 ) med kulderystelser, træthed, desorientering og ofte vrøvlende tale.

Adynamiske stadie (34-30) Patienten bliver apatisk, får hovedpine, dårlig muskelkoordinering får kramper og blodtryksfald.

Paralytiske stadie Tiltagende stivhed, bevidstløshed, hjerterytmeforstyrrelse og åndedræts ændringer.

Døden indtræder ved 28-25 på grund af ventrikkelflimmer eller hjertestop.Patienten indlægges på intensivafdeling til genopvarmning af kropstemperaturen med varmlufttæppe, peritoneal-dialyse, blodvarmeveksler eller ventrikelballon, der ofte tømmes og fyldes med 40 varmt vand. Legemtemperaturen kan øges med ca. 0,6 grad pr. time. Mest effektiv er hjertelungemaskinen.

Genoplivning med ventilation og hjertemassage startes før genopvarmning. Men patienten må først erklæres død, hvis genoplivning også efter opvarmning er mislykket.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af