Elektriske forbrændinger


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Alle der har fået elektrisk stød indlægges. Hvis der er Ekg forandringer, indlægges patienten på intensiv afdeling eller cardiologisk afdelingt til monitorering.

Huden vaskes med laceransæbe i 2 x 5 minutter.

Ved indgangport gennem hænder lægges plasthandske med Flamazinesalve.

Forbrændingerne er ofte mere udbredte i dybden end på overfladen.
Revision af elektriske forbrændinger på hænder er håndkirurgisk specialopgave.

Hvis der er tale om højvoltstød (strømstyrke over 1000 volt) er der ofte koagulation af større musklemasser. Der er akut fare for anuri p.g.a. udfældning af myoglobin og ofte betydelig ødem.

Patienten bør overflyttes til special afdeling indenfor 3 timer. Kan dette ikke effektures måles myoglobin i plasma med nogle timers interval. Ved stigende koncentration forceres diuresen.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af