Gipsbandagering og Zimmer-skinne


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Drejer det sig om en enkelt finger vil fiksation med Zimmerskinne, der holdes med gipsbandage ofte være behageligere bandagering end gipsbandage, der medinddrager flere fingre.
 


Zimmerskinne fikseret med circulær gipsbandage

Til brud i tommelfingerens phalanges anbefales radial kantgips, idet metalskinner er vanskelige at fiksere tilfredsstillende.

Det er vigtigt at fingre bandageres i bandagestilling med håndled i 45 dorsalfleksion, grundled 80 bøjet og øvrige fingerled bøjet 10-15.


Bandagestilling: Grundled 80 bøjet, øvrige fingre 10-15

2-5 Finger må kun fikseres i 3 uger, herefter skal de mobiliseres, evt. med tapening til nabofinger.(undtagelse dropfinger)


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af