Kompartmentsyndrom


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Ved multiple metacarpfrakturer kan der opstå kompartment-syndrom, p.g.a. øget tryk i muskellogerne.
Symptiomerne er mange smerter ved bevægelse af fingrene, hævelse og evt. paræstesier eller føleforstyrelser. Diagnosen kan verificeres ved trykmåling i muskellogen.

Ved kliniske tegn på syndromet, er der indikation for akut incision af de interossøse fascier på dorsum.| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af