Bennets fraktur


| Indhold | Top | Forrige | Næste

er et meget ustabilt intraarticulært brud, der bør fikseres med K-tråde, der percutant føres gennem basis af metacarp 1 og rodled ind i os trapezium, eller transfikseres til metakarp 2. Der lægges gips­banda­ge. K-tråd og gips fjer­nes efter 4 uger. Ved komminut fraktur, reponeres ved længdetræk og meta-carpen fikseres til metacarp 2 eller holdes med ekstern fiksation
 


Bennets fraktur kan fikseres med K-tråd til metacarp 2 eller til os trapezium.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
©2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af