Extra-articular fraktur gennem basis af 1. metacarp


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Kan let reponeres og retineres i abduceret stilling af tommelfingeren.Op til 30 grader vinkling kan tillades. Røntgenkontrol efter reposition og 8 dag. Ved større vinkling reponeres og fikseres med K-tråd.

Der lægges radial kantgips i 3 uger.

Intraartikulær T- eller Y-fraktur
Kræver reposition og intern fiksation


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af