Bentændelser


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Paronychion.
Tidlige tilfælde kan klares med sæbebade x 3 daglig. Men er der udtalt rødme og hævelse eller smærter, må der incideres parallelt med neglen. Hvis betændelsen strækker sig under neglen, må halvdelen eller hele neglen fjernes. Det kan foretages i lokalanalgesi på skadestuen.

Panaritium

Kan være lokaliseret i epidermis, subcutis, seneskede, knogle og i led. Altid antibiotika ved sene, knogle eller ledaffektion.


Paronychion


Subepidermalt panaritium


Kraveknapsabces på pulpa

 
Subcutant panaritium


Ossøst panaritium


Artikulært panaritium


Tendinøst panaritium

Det epidermale panaritium behandles med fjernelse af toppen med en pincet uden analgesi. De øvrige indlægges til akut incision i fuld anæstesi og i blodtomt felt.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af