Os scaphoideum fraktur


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Ved klinisk mistanke om fraktur, men ingen synlig fraktur på røntgenbilleder, lægges støttebind, hvis der kun er moderat ømhed. Hvis der er udtalt ømhed, lægges radial kantgips fra under albue til tommelfingerens yderled. Patienten sættes til klinisk kontrol efter 14 dage.

Hvis der stadig er ømhed tages nye røntgenbilleder. Viser disse fortsat ingen fraktur, fortsættes med støttebind eller gipsskinne 2 uger mere. Hvis der stadigvæk er ønhed eller smerter tages nye rgt. billeder evt. supplerende med MR scanning eller scintigrafi.

Corpus fraktur uden diastase eller vinkling.
Der lægges en cirkulær gips fra albue til knoer, medinddragende tommelfingerens grundled, med 10 volarfleksion i håndled, let radialfleksion og abduceret tommelfinger med frit yderled i 8 uger.

Røntgenkontrol med henblik på dislokation efter 2 uger samt uden gips efter 8 uger (med henblik på heling).

Corpusfraktur med diastase på >1mm.
Er en ustabil type, der bør ind-lægges til osteosyntese. Herefter gips i 8 uger.

Brud udfor proksimale pol.
Tilrådes osteosyntese med f.eks. en Herbert-skrue.


Scaphoideum frakturer.

Brud i distale radiale hjørne
Gipsskinne i 3-4uger.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af