Fractura Collesii


| Indhold | Top | Forrige | Næste


Colles fraktur.

Olders typeinddeling af Colles frakturer:


Type 1: Tværfraktur uden dislokation og forkortning.Type 2: Tværfraktur med let forkortning og dorsal vinkling.Type 3: Tværfraktur med forkortning og dorsal kipningType 4: Forkorning, dorsal kipning plus brudlinier i radius ledflade

Behandling:
Type 1
gibsbandage 3-5 uger

Type 2
Bruddet kan reponers i lokal infiltrationsanalgesi med 15 ml 1 % lidocain. Husk analgesi også svarende til proc. styloideus ulnae.

Bruddet kan reponeres i lokal infiltrationsanalgesi med 15 ml 1% lidocain. Husk analgesi også svarende til proc. styloideus ulnae.
 


Infiltrationsanalgesi


Tilretning af gipsskinne

Reposition kan foretages med den kinesiske fiskenet metode, hvor armen ophænges med "fiskenet" i de 3 radiale fingre i 10-15 minutter med retvinklet albue. Armens vægt kan reponere bruddet ellers lægges lidt vægt på overarmen.
 


Fiskenetophæng i 10-15 minutter.

Reposition kan også foretages på klassisk vis:
 


Træk i tommelfinger og radiale fingre
 


Bruddet løsnes ved fortsat træk og let bagoverbøjning af håndleddet. Det distale brudstykke presses volart med tommelfinger.
 


Radialforskydning korrigeres
 


Hånden volarflekteres under tryk på distale fragment

Der må kun foretages 2 forsøg i skadestuen. Stillingen er acceptabel, hvis der højest er 5 dorsalvinkling og 3-4 mm forkortning.

Lykkes reposition ikke, indlægges patienten til reposition i fuld anæstesi, og fiksation af bruddet med ekstern fiksation mellem proksimale og distale fragmen f.eks med Hoffmans apparatur. Den eksterne fiksation fjernes efter 4.uger.

Efter reposition kontrolleres stilling i røntgengennemlysning og der lægges dorsal gipsskinne med håndledet 15 volarflekteret og 15 ulnarflekteret.

Hvis bruddet føles stabilt lægges gipsskinne i neutral håndledsstilling.

Røntgenkontrol 8 dage efter reposition. Gipsskinnen kan skiftes efter 14 dage til skinne med let dorsalfleksion. Røntgenkontrol efter gipsskiftning.

Gipsbandagering ialt i 3-5 uger. Hvis der ikke er normal bevægelighed i fingrene efter fjernelse af gipsen, henvises til ergo- eller fysioterapeut.

Type 3 og 4
Efter reposition er interen eller ekstern fiksation ofte nødvendig for at sikre stabilitet. Mange anbefaler derfor primær indlæggelse m.h.p. osteosyntese


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af